Unscramble AWAKEN - Jumble Word

By unscrambling these letters, AWAKEN. Our jumble solver found 49 words in AWAKENawaken is in TWL06 dictionary
awaken is in SOWPODS dictionary
awaken is in WWF dictionary

6 letter answers made by unscrambling jumble word, AWAKEN

awaken 13 wakane 13

5 letter answers made by unscrambling jumble word, AWAKEN

awake 12 kanae 9 knawe 12 waken 12

4 letter answers made by unscrambling jumble word, AWAKEN

anew 7 kana 8 kane 8 kawa 11 knew 11 waka 11 wake 11 wane 7 wank 11 weak 11 wean 7 weka 11 wena 7

3 letter answers made by unscrambling jumble word, AWAKEN

aka 7 ake 7 ana 3 ane 3 awa 6 awe 6 awn 6 ean 3 ewk 10 kae 7 kaw 10 kea 7 ken 7 nae 3 naw 6 nek 7 new 6 wae 6 wan 6 wen 6

2 letter answers made by unscrambling jumble word, AWAKEN

aa 2 ae 2 an 2 aw 5 ea 2 en 2 ka 6 na 2 ne 2 we 5

Definition of AWAKEN

  • Awaken - of Awake
  • Awaken - To rouse from sleep or torpor; to awake; to wake.